söndag 5 juni 2011

Sanningen om Gömda, kapitel 37
Kapitel 37

Det fanns en tid när både Osama och Luis var aktuella hos den kärleksfulla Mia. Luis var därför djupt svartsjuk och Osama fick allt svårare att träffa sin dotter, trots att han sedan länge hade brutit med Mia och var tillsammans Caroline. Efter en turbulent vår 1989 såg Mia för husfridens skull till att kontakten mellan far och dotter bröts.
Osama var besviken. Innan Luis kom in i bilden hade han och Mia kommit tämligen bra överens, tyckte han.
– Innan dess träffade jag min dotter hela tiden. Maggie kom ofta och lämnade henne hos mig.
Osama beklagade sig för socialtjänsten. Innan Mia träffade Luis fick han ha Sara då och då. Skulle han vara barnvakt två timmar kunde det lika gärna dröja fem, innan hon kom för att hämta flickan. Det gjorde inget men han var tämligen säker på att hon då var hos kamrater i Ramdalen och kanske framför allt män.
Mia tillstod att hon ibland hade bett Osama vara barnvakt. Hon sa emellertid också att han aldrig hade ställt upp. Caroline, Marie-Louise och Levi är av motsatt uppfattning. Osama hade emellertid inga fasta tider med Sara. Han fick träffa henne när det passade Mia.
– Under en period var det varannan helg, säger han. Sara trivdes och var glad.
Luis ville emellertid sätta stopp för umgänget.
– Han försökte hindra henne från att träffa Osama, säger José Campos Rochas från Chile. Han försökte få den lilla flickan att kalla honom pappa. Vi var många som hörde det.
Den 18 april 1989 anmälde Mia Osama för olaga hot och övergrepp i rättssak. Hon berättade för polisen att Osama satt på Arnöanstalten där han avtjänade sitt straff för bedrägeri. Så snart han hade permission, sökte han upp henne, ringde eller skrev brev samt hotade familjen.
Den polisman som tog emot hennes anmälan konstaterade att det var tredje eller möjligen fjärde gången hon anmälde Osama. Vid två tidigare tillfällen hade hon av rädsla tagit tillbaka sina berättelser när fallen skulle behandlas i Nyköpings tingsrätt.
Ingen av dessa anmälningar har återfunnits hos vare sig polisen eller tingsrätten.
I anmälan den 18 april sa Mia att Osama flera gånger hade hotat förstöra hennes liv och att han skulle döda såväl henne som Sara alternativt skicka flickan till Libanon.
– Det är väldigt vaga uppgifter, konstaterar Thomas Tellebro, när han läser anmälan. Det finns egentligen ingenting som styrker det hela. Hon berättar att hon har tre barn med tre olika män, Michael med Levi Hjortsberg, Sara med Osama Awad och Dennis med Luis Sarmiento. För mig känns det närmast uppenbart att hon ljuger om hotelserna. Speciellt som Osama Awad försöker dämpa det hela. Till sist täcker hon upp för sig själv genom att säga att Osama i brevform uttrycker sig mer hövligt.
Hos polisen finns kopior av Osamas brev till Mia.

Osamas brev till Mia daterat den 16 april 1989 finns bevarat i polisens arkiv.

Brevet lyder:
Hej
Maggan. Jag har sökt dig flera gånger hos din mamma i telefon och jag har träffat din mamma två gånger och jag har sagt till henne att jag vill prata med dig. Men sedan tänkte jag att det är lättare om jag skriver ett brev och förklarar vad det handlar om. Först om Sara. Maggan, jag har ringt till socialen och frågat dem om Luis kan bestämma över Sara. Maggan, Luis kan inte bestämma över min dotter och det visste jag från början. När hon sa till mig, om jag vill träffa min dotter, jag ska ringa till din mamma och beställa tid. Maggan, jag ska inte gå till doktorn. Jag vill bara vara som alla andra pappor, hämta min dotter hos dig och lämna henne hos dig. Maggan, vi måste komma överens om någonting för att det går inte att jag ska hämta min dotter hos din mamma och lämna henne hos din syster. Och nu är det mer viktigt, jag hörde från folk att Dennis kanske är mitt barn. Men jag trodde inte på det. Men sedan kom jag ihåg att du sa till mig förra året att Luis inte kan göra barn. Du blev med barn i januari förra året och jag var med dig två eller tre gånger. Men nu tror jag att Dennis är mitt barn så jag tänkte ringa till socialen och begära att få ett faderskapstest, för jag vill vara säker på om Dennis är mitt barn eller inte. Jag hoppas vi kan klara upp det utan några problem alls.
Hälsningar
Osama.


– Det finns inga konstigheter i det här brevet, konstaterar Thomas Tellebro. Det handlar om att han vill träffa sin dotter och att de måste komma överens på något sätt. Han har dessutom hört att Dennis kan vara hans barn. Så han vill ta reda på hur det förhåller sig och han ber om ett faderskapstest. Brevet är vänligt och balanserat. Det är helt naturligt att en pappa vill träffa sin dotter och att han vill ha besked när det gäller pojken. Han ger ett bra intryck. Hennes uppgifter om hotelser och trakasserier kan vi inte ens kontrollera.

Det andra brevet har ungefär samma innehåll. Båda breven skrevs med hjälp av Caroline.
Osamas andra brev till Mia är inte daterat men förvaras hos polisen i Nyköping.

Brevet lyder:
Hej
Maggan jag har sagt till din mamma att jag vill prata med dig. Men jag tänckte skriva brev och det är bättre. Och det handlar om Sara.
Maggan det går inte att jag ska hämta min dotter hos din mamma och lämna henne hos din syster.
Jag har ringt till socialen de sa att Louis han har inte rätt att bestämma över Sara och de sa till mig att jag vi skulle prata med varandra och komma överens om det. Maggan jag vill vara som alla andra pappor som hämta sina dottrar hos deras mammor och lämna dem på det stället där de bor. Maggan det är en annan sak också och det är mer viktigt jag hörde från folk att Dennis kanske är mitt barn. Men jag tror inte på det. Men sen jag kom ihåg att du sa till mig förut att Louis han kan inte göra barn. Och jag har räknat på tiden jag tror kanske Dennis är mitt barn. Jag tänkte mig att jag ska ringa till socialen och begära ut så göra faderskapstest. Hoppas att du och jag kan klara upp det här utan några problem alls.
Hälsningar
Osama
Om du vill kan tala mig det är adressen
Osama Awad
Materialv 2
611 92  Nyköping

Mia förnekade bestämt att Dennis skulle vara Osamas son. Hon sa också att hon kände allvarlig fruktan för vad han skulle kunna ta sig till mot henne och hennes familj.
I ett förhör den 3 maj påstod Mia att Osama hotade henne för att hon inte ställde upp på hans krav. Han ville till exempel träffa sitt barn när som helst, sa hon i polisförhöret.
Dem 24 maj förhördes Luis som vittne. Han berättade att han och Mia hade flyttat ihop i januari och gift sig den 18 mars. Under deras tid tillsammans hade Osama åtskilliga gånger vid ringt och sagt att han ville ha olika saker från henne. Han hade också meddelat att Luis mycket väl kunde bli påkörd av en bil och att Mia borde skilja sig från honom.
– Sarmiento påstår att han har lyft en sidotelefon i hemmet och avlyssnat Mias samtal med Osama, konstaterar Thomas Tellebro. Han har då hört Osama säga vad som skulle kunna hända om han inte fick ha flickan. Bland annat har han hotat att ta dottern till Libanon. Men han ska också ha sagt att skulle döda flickan.
Luis påstod i förhören att Osama skrek ut sina hotelser och att Mia blev rädd och började gråta.
– De är ju gifta, säger Thomas Tellebro. De säger samma sak och man får bara höra deras version som känns väldigt färgad. Men den här Luis verkar ju inte heller vara någon dununge precis.

Samma dag, den 24 maj, åtta dagar efter att Osama fått frigång och i princip skulle kunna börja träffa Sara igen, meddelades han besöksförbud hos Mia. Till grund för åklagarens beslut ligger, enligt Gömda, de tre icke återfunna anmälningarna om olaga hot. Besöksförbudet innebar att han inte fick vare sig besöka, kontakta eller följa efter Mia, vilket i praktiken gjorde det omöjligt för honom att träffa Sara. Mia försökte men misslyckades med att utverka ett besöksförbud hos Sara. Det kan bara betyda att det inte förelåg något hot mot flickan.

Enligt Gömda gick det till så här: Mia lyckades få en polisinspektör i Oxelösund att skriva ut ett interimistiskt besöksförbud för Osama hos sig grundat på de tre anmälningarna och domen från misshandeln 1987. Hon berättade muntligt att Osama slagit och sparkat henne samt att han tagit sig in i hennes förra lägenhet genom att slå ut sprintarna i gångjärnen. Hon berättade att han hade försökt strypa henne och påstod att han hade slagit ner hennes man. Vidare påstod hon att Osama hade slagit sönder alla deras fönster, bevakat och hotat familjen samt hotat att kidnappa Sara.
Han jagade oss, lekte med oss som katten gör med råttan innan den dödar sitt byte, sa hon till polisen. Hennes uppgifter kontrollerades inte.
En vecka senare lyckades hon på samma sätt få en distriktsåklagare i Nyköping att skriva ut ett ettårigt besöksförbud.
Åklagarmyndigheten i Nyköping har dessvärre inga handlingar kvar i ärendet. Mias påstående går därför inte att kontrollera.
Det är emellertid värt att notera att varken Osama eller någon av hans landsmän någonsin dömdes för att ha hotat vare sig Mia, Luis eller Sara.
Osama menar bestämt att han drabbades av besöksförbudet efter falsk angivelse.

Inga kommentarer: