söndag 5 juni 2011

Sanningen om Gömda, kapitel 40

Kapitel 40

Mia och Liza Marklund skriver i Gömda att ett utdrag ur kriminalregistret visar att Osama genomgick stor rättspsykiatrisk undersökning två gånger 1987 och 1989. De skulle ha genomförts på Rättspsykiatriska kliniken i Huddinge.
I samband med undersökningen 1989, som genomfördes inför domen för de många bedrägerierna, skulle en kvinnlig psykolog ha ringt upp Mia och meddelat att Osama hade angivit henne som referent varpå han bad henne bekräfta riktigheten i de uppgifter Osama lämnat.
Domstolen skulle alltså ha beordrat en stor rättspsykiatrisk undersökning för att Osama lurat folk på pengar, smugglat mat och kört bil utan körkort?
– Det är inte brottet som styr, säger chefsöverläkare Marianne Kristiansson på Rättspsykiatriska utredningskliniken vid Rättsmedicinalverket i Huddinge.
– Rättspsykiatriska undersökningar görs när rätten ska ta ställning till om det förelåg en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet eller inte. Det kan vara avgörande för om vederbörande ska dömas till fängelse eller psykiatrisk vård. Det kan gälla vilka brott som helst men 85 procent av dem vi tar emot har begått våldsbrott, sexbrott eller mordbrand. Och så har vi de schizofrent sjuka förstås som inte är våldsbenägna.
I Gömda blir Mia upprörd och slungar ur sig en rad beskyllningar som Osama aldrig får en chans att bemöta. Psykologen noterar dem tacksamt som sanningar.
– Vi har inte varit tillsammans sedan 13 december 1986 undantaget de gånger han misshandlat och våldtagit mig, påstår hon i boken.
Någon våldtäkt finns Osama emellertid inte noterad eller ens anmäld för.
En tid senare blir Mia, fortfarande enligt Gömda, uppringd av en manlig kurator från Rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. Han berättar att ett team ska träffa Osama fyra, fem gånger under en och en halv månad för att bilda sig en uppfattning om hans fysiska och psykiska hälsa samt hans sociala situation.
Sedan ska vi bedöma om han behöver vård eller inte och i så fall under vilka former. Vi undrar om du möjligen vill samarbeta med oss i den undersökningen? Det är visserligen mot våra regler, men om du hjälper mig och berättar hela er gemensamma historia så ska jag som tack meddela dig vad vi kommer fram till i vår undersökning."
En tid senare ringer den manlige kuratorn från Rättspsykiatriska kliniken igen och meddelar att undersökningen är klar.
"– Din förra fästman krigsskadades gravt redan som barn, säger han. Han säger att han mördade första gången medan han fortfarande gick i skolan. Om jag inte sköt först så sköt de mig, säger han. Han blev vittne till en väldig massa dödande i sin tidiga barndom. Han är i behov av vård men vi bedömer inte att han kan tvångsvårdas. Vården måste ske på frivillig grund. Därför kommer vi inte att rekommendera att han döms till sluten psykiatrisk vård.
Så han är sjuk men inte tillräckligt sjuk för att hållas inlåst, undrar Mia.
Ungefär så, säger kuratorn.

Påståendet är inget annat än ett gement övergrepp på Osama.
Om det påstådda samtalet har ägt rum så har kuratorn begått ett grovt tjänstefel. All sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.  Samtalet ska med andra ord inte ha ägt rum.
– Så där går det inte till, säger Marianne Kristiansson bestämt. Jag får verkligen hoppas att vi inte har några medarbetare som uttrycker sig på det viset. Det är fullständigt regelvidrigt. Skulle detta ha ägt rum så är det verkligen mycket allvarligt.

Frågan är alltså varifrån Liza Marklund har hämtat uppgiften till Gömda. Osama har nämligen aldrig genomgått någon rättspsykiatrisk undersökning. Av hans belastningsregister framgår att kriminalvårdsverket i Nyköping 1987 och 1989 lät göra så kallade personundersökningar på honom.
Och det är något helt annat.

– Vi på rättspsykiatriska utredningskliniken gör så kallade paragraf-7-undersökningar och stora rättspsykiatriska undersökningar i samband med brott, säger Marianne Kristiansson. Det har ingenting med personundersökningar att göra. Personundersökningar görs av kriminalvården och i detta fall frivården i Nyköping. Hur de uttalar sig där kan jag inte svara för.

Kriminalvårdsinspektör Monica Hellberg är chef för Frivården i Nyköping som utför så kallade personundersökningar.
– En personundersökning omfattar frågor om arbete, bostad, inkomst och sådana saker. På den tiden hade vi ett standardformulär om fem sidor och med en sammanfattning på framsidan att fylla i.
Monica Hellberg berättar att Skyddskonsulentdistriktet, som myndigheten hette då, anlitade extern personal som personutredare. Det var dugligt folk som till exempel hon själv.
– Jag jobbade på socialtjänsten på den tiden och hade ändå ett visst hum om vilka frågor som skulle ställas. Man talar ju om ungefär vad personen har sagt och frågar om uppgifterna stämmer. Sedan kan man fråga om personen är skötsam, om det finns alkoholproblem eller behov av övervakning. Det är bara om någon självmant berättar om traumatiska upplevelser och säger att han mår dåligt som man tar upp den frågan. Han har kanske varit med i krig och dödat någon. Då skulle man ju kunna tänka sig att han är empatistörd. Men man ringer aldrig upp en referent och talar om, vad man kommit fram till. Man skulle heller aldrig ge referenten information som tack för hjälpen.

Av personundersökningarna återfinns den som gjordes två dagar före rättegången om misshandeln av Mia 1987. I den står inte ett ord om kriget i Libanon, att Osama skulle vara krigsskadad eller att han redan som barn skulle ha gjort sig skyldig till mord.
De uppgifterna är följaktligen ett rent falsarium för att inte säga övergrepp på Osama konstruerat av Mia och Liza Marklund.

Av personundersökningen framgår att Osama vid undersökningstillfället var 25 år gammal och hade lämnat Libanon efter avbruten militärtjänst. Han var tidigare straffad (egenmäktigt förfarande och stöld) och 1987 misstänkt för misshandeln av Mia som så småningom gav honom 1 månads fängelse.
Vidare framgår att Osama vid tiden för undersökningen var arbetslös och bosatt i Oxelösund. I september flyttade han till Motala där han fick anställning som isolerare vid Electrolux till en lön efter skatt på 5 500 kronor i månaden. Han hade ett banklån på 4 000 kronor och ett privat lån på 1 400 kronor att betala. Han betalade dessutom 277 kronor i månaden för en tv. Han var ogift, pappa till dottern Sara född 1986 och inneboende hos en kamrat. Hans hälsotillstånd var gott. Han missbrukade inga droger.
– Enligt min uppfattning föreligger inget behov av övervakning, skriver personundersökaren.
Osama berättade vidare att förhållandet till Mia hade varit mycket osäkert. Det hade tagit slut och blivit bra igen flera gånger. Nu var det emellertid avslutat sedan början av november.
Personundersökaren konstaterade att Osama sedan september bodde tillsammans med tre kamrater i en liten lägenhet i Motala där han erhållit arbete. Då det tidigare var meningen att även fästmön skulle flytta till Motala hade han sagt upp sin bostad i Oxelösund. Deras förhållande hade varit konstigt. När de var tillsammans ville fästmön inte veta av honom och när de var ifrån varandra saknade hon honom.
– Han trivs bra med sitt arbete som isolerare vid Electrolux och har inga omedelbara planer på att sluta. Så länge förhållandet till fästmön var bra besökte han henne i Oxelösund lediga dagar. Awad kan mycket väl tänka sig att så småningom lämna Sverige, påpekas det.

Personundersökningen innehåller även omdömen från andra personer.
Socialsekreterare Elisabeth Solo på Flyktingförläggningen skrev:
– Osama Awad har till och med september uppburit socialbidrag för sin försörjning. Han har sagt upp sin lägenhet i Oxelösund och kommer framgent att hänvisas till socialförvaltningen i Motala där han arbetar.

Jan Stenström på flyktingmottagningen gjorde sin bedömning:
– Awad har varit ganska svår att ha att göra med. Han har varit svårfångad och haft lätt för att glida undan. Jag har vid flera tillfällen försökt klargöra det svenska norm- och regelsystemet för Awad. Det är dock tveksamt om det har trängt in i hans medvetande. Awad har ett häftigt humör och kan bete sig hotfullt. Han har svårt att se konsekvenserna av sitt beteende och blir lätt blockerad. Han har över huvud taget svårt att anpassa sig i Sverige och missförstånd uppstår lätt på grund av språkförbistring och kulturella skillnader. Innan Awad erhöll anställning i Motala hade han haft svenskundervisning ett par timmar per dag. Resten av tiden har han mest drivit omkring.
Jan Stenström tyckte att övervakning skulle vara tämligen meningslös då Awad tidigare haft svårt att passa uppgjorda tider och sköta kontakten med andra människor.

Avdelningschef Christer Nilsson på Electrolux i Motala meddelade:
– Osama Awad är sedan 7 september i år anställd som isolerare vid Electrolux fabriker i Motala. Han sköter sitt arbete bra och han passar tider. Han har heller inte någon anmärkningsvärd frånvaro.
Personundersökaren, konsulent Anna-Berta Ekeblom, avslutar personundersökningen med orden:
– Resultatlösa försök har gjorts att få kontakt med före detta fästmön.
          
I Gömda tar Mia uppgifterna från kuratorn på Rättspsykiatriska kliniken på största allvar. Hon blir allt räddare och drömmer mardrömmar. Hemma-hos-terapeuten ordnar en stuga åt familjen i Tomelilla. Det är november 1989 och stugan saknar såväl vatten som värme, men de får vila och vara ifred. Under tiden installerar socialtjänsten smidda, svarta järngaller för alla fönster som kan nås från markplanet hemma i villan. Nästa steg var larm för alla fönster och dörrar. Anders, det vill säga Luis, överlåter dessutom firman på sin kompanjon för att kunna vara hemma med familjen.
Jag ska aldrig lämna er mer, säger han.
Mia berättar vidare i Gömda att Osama under tiden de var bortresta hade försökt köra över hennes pappa. Han hoppade undan och klarade sig.

Mia söker i boken upp en psykolog med stor erfarenhet av misshandlade kvinnor som är stationerad på mottagningen i Nyköping men som en dag i veckan också arbetar i Oxelösund. Hon berättar sin historia. Speciellt berättar hon vad kuratorn på Rättspsykiatriska kliniken har sagt om den rättspsykiatriska undersökningen som inte existerar. Sedan frågar hon om psykologen tror att Osama är sjuk. Jodå, säger psykologen. Han är psykopat eller sociopat, en socialt missanpassad figur med dålig lojalitetskänsla och dålig förmåga att känna medlidande med andra. Han njuter av att se andra plågas. En del amerikanska seriemördare har uppvisat den defekten. Ni svävar i fara.

Osama förnekar bestämt att han skulle ha försökt köra över Mias pappa. Någon anmälan finns heller inte.

Luis hade inget företag att överlåta. Än mindre en kompanjon. Han arbetade över huvud taget inte sedan han fick sparken av Levi från städfirman. Socialtjänsten och försäkringskassan fick stå för försörjningen.

Några galler installerades inte i villan vid Höjdgatan. Där byggdes heller inget skyddsrum.
– Nej, säger Eva Hedlund som var Mias socialsekreterare då. Jag har aldrig hört talas om några galler för fönstren i det huset. Vid ett tillfälle såg jag att någon hade sprejat ordet "hora" på gaveln, men det är allt.

Inga kommentarer: