söndag 5 juni 2011

Sanningen om Gömda, register

            Förord …………………………………………………………………….. 9

Del 1

1          1995. Första mötet med Mia ……………………………………………  15
2          Första intervjun ………………………………………………………..       21
3          Första artikeln om Gömda …………………………………………….     31
4          Kvällsöppet med Mia ………………………………………………….      40
5          Mia träffar Ulla Hoffman (v) i riksdagshuset ……………………….         47
6          Mia träffar Inger Segelström (s) …………………………………….         52
7          Lunch med Mia på restaurang Orientexpressen ………………….         57
8          Sista upplagan i TV3 med Mia ………………………………………..     62
9          Tiggarbreven …………………………………………………………..      69
10        Gömda ges ut på Piratförlaget. Paradiset blir film ………………….      73
11        Aftonbladet träffar Mia i USA …………………………………………      76
12        2004. Mia ringer …………………………………………………………. 80
13        Mia planerar bok utan Liza Marklund …………………………………     83
14        2006. Intervju med Mia i Stockholm …………………………………..     87
15        Levi Hjortsberg ringer ………………………………………………….. 104
16        Hur sanna är böckerna om Mia ……………………………………….     111
17        Grillfesten. Ska jag avslöja vad jag vet? ……………………………        117
18        Första besöket i Oxelösund ………………………………………….       121
19        Mötet med Marie-Louise, Levi och Michael Hjortsberg ……………       127
20        Osama Awad. "Mannen med de svarta ögonen" ……………………     131
21        Lena Larsén, Mias ungdomsvän ………………………………………    134
22        Hemma hos Osama …………………………………………………….   142

            Del 2
Här har du ditt liv, Mia …………………………………………………………..    149
23        Margareta E. Vem är hon? ……………………………………………..   150
24        Mia träffar Levi. Michael kommer till världen …………………………     154
25        Marie-Louise och Levi träffas. Mia är svartsjuk ……………………….   158
26        Osama Awads bakgrund i Libanon …………………………………….  162
27        Flyktingförläggningen i Ramdalen ……………………………………...   168
28        Kjell Wiklund, präst i Oxelösund om att gömma flyktingar …………..     174
29        Josef från Iran berättar …………………………………………………    179
30        Osama och Mia blir ett par …………………………………………….    181
31        Misshandeln av Mia, tre fall ……………………………………………     186
32        Fjärde misshandeln. Osama får en månads fängelse ………………     190
33        Kriminalinspektör Thorsten Carlsson skötte förhören ……………….     196
34        Luis Sarmiento och Mia träffas ………………………………….……..   198
35        Osama träffar Caroline. Osamas brott …………………………………  204
36        Påstådda misshandeln nyåret 1988-89………………………………..   209
37        Svartsjuka. Osama får besöksförbud …………………………………    212
38        Mias urkundsförfalskning ………………………………………………    218
39        Midsommar på Vivesta 1989. Osama smugglar mat ……………….     221
40        Osamas personundersökning …………………………………………    224
41        Sara på dagis ……………………………………………………………  230
42        Luis barnuppfostran, Mia anmäler Levi och Osama för hot ………..      233
43        Den Stora Skrällen i Oxelösund ……………………………………….    237
44        Luis kör på Osama ………………………………………………………  240
45        Luis häktas för mordförsök på Osama ………………………………..    245
46        Luis misshandlas i fängelset ……………………………………………  249
47        Mias och Luis flykt genom Sverige …………………………………….   255
48        Sävernäsgården i Kloten, Britt Lindberg berättar …………………….   258
49        Björsjö Skogshem, Berit Theelke ………………………………………  263
50        Vårdnadstvisten kring Michael …………………………………………   270
51        Björsjö Skogshem, Märta Hammarbäck ………………………………   277
52        Lindesnäs, Nyfors, Solliden i Falun, Brotorp …………………………     280
53        Kommunpolitikern Göte Eriksson (s) beviljade bidrag ………………    284
54        Socialsekreterare Eva Hedlund ……………………………………….    289
55        P-O Frisk, Gunilla Ek, Lilly Erlandsson och Göran Råström ……….      294
56        Första vårdnadstvisten om Sara ……………………………………….   300
57        Osama träffar Noha och får en dotter med Caroline …………………    304
58        Uppbrottet från Caroline ………………………………………………..    307
59        Smedjebacken, mot Chile ………………………………………………  310
60        Mia återvänder till Sverige, Bortrövade barns förening ………………   314
61        Elisabeth Hermon, Stiftelsen Trossen …………………………………   320
62        Andra vårdnadstvisten om Sara ………………………………………..   325
63        Liza Marklund och Mia krossar stiftelsen Trossen …………………..     328
64        Susanne om sammansvärjningen mot Trossen ………………………   336
65        Sol Kvarzell, Bortrövade Barns Förening ……………………………      340
66        Mia skriver Gömda, Familjen åker till Paris ………………………….     341
67        Liza skriver Gömda, Risk för utvidgad suicid ………………………..     347
68        Kammarrättens dom ……………………………………………………    352
69        Mia till Sverige igen ……………………………………………………..   355
70        Victor Cifuentes om Luis ……………………………………………….    358
71        Mia i Chile, Flytten till Amerika ………………………………………… 363
72        Asyl i USA ………………………………………………………………..   367
73        Michael får kontakt med sin mamma ………………………………….    370
74        Michael besöker sin mamma i USA …………………………………..    375
75        Mias systrar, intervju med Mia 2007 …………………………………..    379
76        Caroline läser Gömda. Osama och Noha, Nyamko Saboni ………..     385    
77        Mötet med Blue Publishing och Elisabeth Hermon …………………..    391
78        Medierna i P1 om Stiftelsen Trossen …………………………………..  397
79        Mias bidrag ………………………………………………………………. 402
80        Emma, Mias dotter. Mia säger att hon har cancer ……………………   406
81        Osama om Gömda och om sin längtan efter Sara …………………      409
            Referenser ………………………………………………………………    419


Inga kommentarer: